سرویس

isys-white

تضمین کیفیت

1
2
3

1. مطابق دقیق با مفاد سیستم تضمین کیفیت شرکت ، مطابق مقررات ملی و محلی و الزامات اسناد قرارداد ، مسئولیت های شرکت را روشن کنید.

2. ما پس از تحویل ، از کیفیت محصولات وعده داده شده بازدید مجدد خواهیم کرد ، نظرات را جویا می شویم و خدمات خوبی را با نگرش قلب انجام می دهیم ، تا اطمینان حاصل شود که کیفیت محصولات کلی به استاندارد بهتر رسیده است.

3. در دوره تضمین کیفیت ، ما برای پاسخگویی به مشکلات پیش آمده شرکت شما در حال استفاده ، به منظور اطمینان از کار عادی خود ، با کمک فنی تماس خواهیم گرفت.

خدمات اضافی

Material testing

تست مواد

Technical support

پشتیبانی فنی

service

18 ساعت خدمات آنلاین

Product cleaning

تمیز کردن محصول

Product assembly

مونتاژ محصول

Product packing

بسته بندی محصول