قدرت تولید

isys-white

قدرت تولید

ما بیش از 2000 متر مربع منطقه تولید ، ماشینکاری دقیق قطعات مختلف مکانیکی داریم. مواد فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ ، آلیاژ آلومینیوم ، برنج و غیره را پوشش می دهند. این دارای تجهیزات پیشرفته تولید و تجهیزات آزمایش ، طراحی / تولید قالب قوی ، تولید ریخته گری و توانایی ماشینکاری دقیق است.